Home

Over de trainer

De training

Verdiepingsdagen

Voor wie

Persoonlijk

Reacties

Agenda

Inschrijven

Contact

Over presteren, stress en een waardecheque

U staat op onze mailinglist omdat we in het verleden of recent contact hebben gehad. We zijn blij dat u in ons netwerk zit. Omdat we dat graag zo willen houden, vragen we in het kader van de nieuwe wetgeving om uw toestemming. Daarom het verzoek om uw emailadres in te vullen en op Akkoord te klikken. Als dank hiervoor ontvangt u een waardecheque ter waarde van € 100,- van ons.

E-mailadres:*

Dank voor uw medewerking!


Over presteren, stress en innovatieve oplossingen


"Prestaties van organisaties, bedrijven en overheden liggen steeds meer onder een vergrootglas. Dat verhoogt de druk op het management. Eisen van stakeholders, leidinggeven en inspelen op de snelle veranderingen in de buitenwereld. Doe je het niet goed, dan leidt dat tot stress in werk- en privésfeer. Gevolg: verzuim, capaciteitsproblemen en kapitaalvernietiging. Daarom is het hoog tijd voor een ingrijpende sociale innovatie."

Dat zegt Jhr. Bert-Jan van der Mieden in zijn artikel over de problemen en uitdagingen bij veel organisaties in deze tijd. Van der Mieden heeft meer dan 25 jaar ervaring met het optimaliseren van processen in organisaties. Hij is zelfs in staat resultaten te garanderen.

De essentie van zijn artikel "Sociale innovatie nodig voor vitale organisatie" in bulletpoints:

Problemen/uitdagingen
 • Organisaties liggen meer en meer onder een vergrootglas.
 • Zij moeten verwachtingen waarmaken, transparant zijn en effectiever communiceren.
 • Dit vraagt om meer inzicht, verdieping en begrip, flexibiliteit en veranderingsvermogen.
 • Daarom is afstemming van individuele en collectieve verwachtingen en wensen noodzakelijk.
 • Management moet hun aandacht verdelen tussen de stakeholders en het leidinggeven.
 • Mensen ervaren stress op het werk en in de privésfeer, met (ziekte)verzuim als gevolg. Dit leidt tot capaciteitsproblemen en kapitaalvernietiging.

De oplossing volgens de Pyramide-aanpak
 • Hoogste tijd voor een ingrijpende sociale innovatie. Pyramide heeft ruim 25 jaar ervaring in ondersteuning van organisaties, bedrijven en overheden om voornoemde problemen, vraagstukken en uitdagingen het hoofd te bieden.
 • De sleutel om tot coherente organisaties met een gemeenschappelijk doel te komen, ligt bij het individu. Daarom stelt Pyramide het individu centraal, met diens verlangens en doelstellingen, normen en waarden, angsten en onzekerheden.
 • Organisaties en groepen kunnen alleen floreren als het individu zich gehoord en gesteund voelt. Daarnaast is het individu niets zonder de groep of de organisatie.
 • De Pyramide-aanpak biedt de mogelijkheid om managementkwaliteit door te ontwikkelen naar perspectiefvol leiderschap o.b.v. persoonlijk leiderschap.
 • Daardoor kan het management mensen beter leiden in tijden van continue verandering.
 • Door de Pyramide-aanpak ontstaat er een situatie van veiligheid, wij-gevoel en vertrouwen, met als resultaat een vitale organisatie.
 • Door de organisatie- en de individuele doelstellingen optimaal op elkaar af te stemmen, wordt het individu een onderdeel van de oplossing en ambassadeur van de verandering.
 • Organisaties, groepen en individuen kunnen floreren door regie. Door de regie stevig ter hand te nemen, kunnen de noodzakelijke en gewenste innovaties succesvol gerealiseerd worden.

Meer weten over de Pyramide-aanpak en de mogelijkheden binnen uw organisatie? Van der Mieden is graag bereid een en ander toe te lichten. Hij is bereikbaar via 0653 313 147 en info@levensregisseur.eu. Hij ontvangt ook graag reacties op zijn artikel.


Lees hier het integrale artikel van Van der Mieden:

"Sociale innovatie nodig voor vitale organisatie"


De prestaties van organisaties, bedrijven en overheden komen vandaag de dag meer en meer onder een vergrootglas te liggen. Zij worden kritisch gevolgd en de druk van de buitenwereld om hoge verwachtingen waar te maken en transparant te zijn in handelen en communiceren wordt steeds groter. De snelheid waarmee veranderingen zich in de maatschappij voltrekken, vraagt om meer inzicht, verdieping en begrip, flexibiliteit en veranderingsvermogen. Dit vraagt om het afstemmen van de individuele en collectieve verwachtingen en wensen.

Het management moet hun aandacht verdelen tussen enerzijds het volgen en reageren op veranderingen in de buitenwereld en eisen van stakeholders, en anderzijds het leidinggeven aan werknemers, die een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de aanpak om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit lukt alleen als de hele organisatie een gemeenschappelijk doel heeft en als voor iedereen de weg naar het verwezenlijken van dat doel helder is. Dat is een zware opgave. Mensen kunnen het overzicht verliezen, afhaken of op de rem gaan staan. Men ervaart stress op het werk, maar ook in de privésfeer en in veel gevallen uit zich dit in uitval door ziekte. Dit leidt tot capaciteitsproblemen en kapitaalvernietiging. Het tijdig onderkennen van deze signalen is van cruciaal belang. Evenals dat medewerkers geholpen worden bij het weer herkennen en erkennen van hun waarde en betekenis voor de organisatie.

Het is daarom de hoogste tijd voor een ingrijpende sociale innovatie. De oplossing voor de vraagstukken en uitdagingen waar wij voor staan ligt in de mens zelf. In een andere manier van kijken naar hoe wij leven, wonen en werken en in het hervinden van wat ons verbindt, met respect en waardering voor ieders uniciteit en capaciteiten en voor diversiteit. Pyramide heeft ruim 25 jaar ervaring in ondersteuning van organisaties, bedrijven en overheden om voornoemde problemen, vraagstukken en uitdagingen het hoofd te bieden.

De sleutel om tot coherente organisaties met een gemeenschappelijk doel te komen, ligt bij het individu. Daarom stelt Pyramide het individu centraal, met diens verlangens en doelstellingen, normen en waarden, angsten en onzekerheden. Is de organisatie dan ondergeschikt aan het individu? Of moet het individu zich ondergeschikt maken aan de organisatie? Dit vraagstuk speelt maatschappij-breed, in organisaties en in groepen een belangrijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties en groepen alleen kunnen floreren, als het individu zich gehoord en gesteund voelt. En dat daarnaast het individu niets is zonder de groep of de organisatie.

De oplossing ligt in het vertalen van de doelen van de organisatie naar uitdagingen, die ook door het individu als zinvol en waardevol worden ervaren. Het individu moet zich onderdeel van de oplossing voelen: "Ik kan het verschil maken." "Ik ben onderdeel van een sterk geheel." "Ik ben ambassadeur van de verandering."

De Pyramide-aanpak biedt ook de mogelijkheid om managementkwaliteit door te ontwikkelen naar perspectiefvol leiderschap o.b.v. persoonlijk leiderschap. Een kwaliteit die de mogelijkheid geeft mensen in de organisatie te leiden in tijden van continue verandering en aanpassing. Door de Pyramide-aanpak ontstaat er een situatie van veiligheid, wij-gevoel en vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. Het is dus niet of het een of het ander, maar en en, een wisselwerking. Met als resultaat, een vitale organisatie!

Door de organisatiedoelstellingen en de individuele doelstellingen optimaal op elkaar af te stemmen, wordt het individu een onderdeel van de oplossing en ambassadeur van de verandering. Als men luistert naar zichzelf, de ander en het andere - waardoor men respect krijgt voor elkaars standpunten en elkaar beter begrijpt - kunnen organisaties, groepen en individuen floreren door regie. Door de regie stevig ter hand te nemen, kunnen de noodzakelijke en gewenste innovaties succesvol gerealiseerd worden.

De Pyramide-aanpak is speciaal ontwikkeld om succesvol de noodzakelijke en gewenste veranderingen door te kunnen voeren. Een aantal belangrijke elementen in deze aanpak zijn:
 • Het Pyramide-Spreekuur. Een laagdrempelige instap om hulp te vragen, waardoor een goed beeld verkregen wordt van hetgeen in de organisatie speelt.
 • De trajecten Organisatieregisseur en Levensregisseur, die men parallel met elkaar kan laten lopen en daarna met elkaar kan integreren.
 • De PyramideRegieLijn: Professionele begeleiding via mail en telefoon. De 24/7 directe bereikbaarheid werkt preventief en zorgt ervoor dat problemen in de kiem worden aangepakt.
 • De opleiding "Organisatieregisseur": Een opleiding waardoor men de methodiek en het instrumentarium specifiek kan toepassen in de eigen organisatie.

Meer weten over de Pyramide-aanpak en de mogelijkheden binnen uw organisatie? Van der Mieden is graag bereid een en ander toe te lichten. Hij is bereikbaar via 0653 313 147 en info@levensregisseur.eu. Hij ontvangt ook graag reacties op zijn artikel.

Bert-Jan van der Mieden
Jhr. B.J.P. van der Mieden, Pyramide. Henri Dunantlaan 55, 7312 AV Apeldoorn.
Mobiel: 0653 313 147. www.levensregisseur.eu / www.bertjanvandermieden.com

Contact

Levensregisseur
Henri Dunantlaan 55
7312 AV Apeldoorn

T: +31 (0)55 5223926
M: +31 (0)6 53313147
E: info@levensregisseur.eu

De PyramideRegieLijn
Direct coaching: professi-
onele begeleiding via mail en telefoon
Meer info
Schrijf u in voor de Masterclass Vertrouwensmanager
Meer info
Bestel hier het nieuwe boek van Bert-Jan van der Mieden:"Eenheid in verscheidenheid" Geef uw collega of werknemer een Regiebon cadeau.